Ana içeriğe atla

İş Birliği Ağı

Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen birçok program ve projeyi başarılı bir şekilde yöneterek bu alanda kapsamlı bir uzmanlığa sahip olmakla beraber ve kuruluşundan itibaren 20 yılı aşkın bir sürede ulusal ve uluslararası partnerleriyle güçlü ve profesyonel işbirlikleri geliştirmiştir.

Birimimiz, operasyonlarını eğitim, sivil toplum, enerji, tarım ve kamu yönetimi sektörlerinde gerçekleştirmekte olup başlıca şu faaliyetlerde bulunmaktadır:

  • Programlama dokümanlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak,
  • İhale ve hibe süreçlerini süreçlerini başlatmak, yürütmek ve nihayete erdirmek,
  • Sözleşmeye bağlanan projelerin uygulanması, izlenmesi ve idari ve finansal yönetiminin sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası otoritelere kapsamlı ve detaylı idari ve finansal raporlar sunmak,
  • Her düzeyden ilgili paydaşlara CFCU Akademi aracılığı ile eğitim vermek, danışmanlık hizmeti sağlamak.

Birimimiz, operasyonlarını proje döngüsü yönetimi yaklaşımını uygulayarak gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olması sebebiyle; bursiyerler, yükleniciler, vakıflar, dernekler, şirketler, uluslararası organizasyonlar ve kamu kurumlarını da içeren geniş paydaş kümesinin beklentilerinin de ötesine geçerek belirlenen hedeflere ve sonuçlara daima kalite odaklı ulaşmayı amaç edinmiştir.