Ana içeriğe atla

Ekibimiz

ekip

Eşitlik anlayışı ile yönetilen insan kaynağımız genç, dinamik, gelişime açık ve çok yönlü bir ekipten oluşmaktadır. Yaş ortalaması 34.8  olup; Birimimizde çalışanların yüzde 54’ü, yöneticilerin %44’ü kadınlardan oluşmaktadır. Birimimizde çalışan personelin %25’i yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hâlihazırda da pek çok çalışanımız, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimlerini sürdürmektedir.

Merkezi Finans ve İhale Birimi personelin kişisel gelişimleri için bulundukları eylemleri teşvik eden ve destekleyen bir yönetim ve çalışma kültürüne sahiptir. Çalışanlarımızın iş dışındaki uğraşlarını, Birimimizin çok yönlülüğünü tamamlayan bir husus olarak görmekteyiz. . Çalışanlarımızın yabancı dil öğrenimi ve uluslararası geçerliliğe sahip PMP (Project Management Professionals) sertifikasına sahip olmak için yaptığı çalışmalara eğitim programları ve çalışma grupları organize ederek katkı vermekteyiz.  Ayrıca; çalışanlarımız satranç gibi stratejik ve nesnel yaklaşımı yansıtan hobiler, yoga gibi manevi ve kişisel yaklaşımı yansıtan hobiler ile seslendirme ve görsel sanatlar gibi yaratıcılığını yansıtan pek çok farklı alanla ilgilenmektedir. Farklı disiplinlerde uzmanlaşmış ve sürekli gelişim içinde olan ekibimizin bu özellikleri Birimin gelişim ve değişimine de yansımaktadır.

Birimimizin çalışma alanı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Emek Yerleşkesinin içerisinde olmakla birlikte, Birimimiz tamamen kendisinin kullandığı bir binaya sahiptir. Bu hususun verdiği avantajlardan yararlanacak şekilde tasarlanmış binamızda, çalışanların verimliliğini artıracak pek çok önlem ve metot izlenmektedir.

team2

Birimimizin ihale süreçlerini yöneten bir Birim olmasından ötürü, çalışanlarımızın tarafsızlığına karşı oluşabilecek her yargıyı kıracak önlemleri alarak çalışanlarımızın saygınlığını ve güvenilirliğini koruyoruz. Binamızda evrak girişi personel girişinden ayrı olup personel ofislerinin olmadığı bir katta yer almaktadır; bu şekilde yapılan girişin bir sonucu olarak, bahsedilen evrak ve ihale teklifleri hiçbir şekilde çalışanların bulunduğu kata ulaşmamaktadır. Yanı sıra, Birimimize Değerlendirme Komitesinde yer almak üzere görevlendirilen kişiler sadece görevlendirildikleri ihalelerin değerlendirildiği salonlara girebilmekte ve Birimimiz değerlendirme salonlarına beraberlerinde getirdikleri iletişim ve elektronik cihazları kilitli dolaplarda bulundurarak giriş yapabilmektedirler. Bunun yanında, Birimimizde pek çok güvenlik kamerası, olası bir fiziki ihlal durumu için 7/24 şekilde çalışmaktadır.

team3

21. yüzyılda bilgi güvenliğini sağlamanın en temel gereksinimlerinden biri olan bilgi işlem altyapısının güvenliği de Birimimizce önem verilen ve riayet edilen bir unsurdur. Çalışanlarımızın bilgisayarlarıyla ilgili sunucular, çalışma alanımızın içerisinde yer almaktadır. Bu şekilde, bilginin herhangi bir şekilde kurumun dışına çıkması önlenmektedir.

Birimimiz aynı zamanda, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereklerini yerine getirdiği ve ilgili uygulamaları gerçekleştirdiği için IQNet (Uluslararası Sertifikasyon Ağı Kuruluşu) ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından verilen TS ISO / IEC 27001 sertifikasını 25 Mart 2011 tarihi itibariyle almaya hak kazanmıştır. Bahsedilen sertifika şu anda da kurumumuzda mevcuttur.