Ana içeriğe atla

MFİB Hakkında

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yürütülen Mali İş Birliği kapsamında yer alan fonların, amacına uygun projelere dağıtımı ve hedefine ulaşması hususunun sağlanması alanında çalışan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), AB Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Şubat 2002 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı ile kurulmuştur.

MFİB, Türkiye’de AB tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde Hizmet, Mal alımı, Yapım işi ve Hibeler için ihaleye çıkma, sözleşme yönetimi, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. Mali protokoller, ardından proje temelinde kredi ve hibeler şeklinde aktarılan mali yardımların yönetimi, ilk yıllarda “merkezi” (centralised) bir sistem aracılığı ile doğrudan AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Süreç içinde genişleme politikasının gerekleri doğrultusunda mali yardım mekanizmasında da değişikliğe gidilmiş ve ülkemizde de “merkezi olmayan yapılanma” (decentralized) sistemine geçilmiştir. Merkezi olmayan yapılanmanın en önemli aktörlerinden biri olan Birimimiz, 2004 yılı itibari ile tüm görev alanında AB Komisyonu tarafından akredite edilmiştir. MFİB bu özelliğiyle ülkemizde AB fonların kullanımından sorumlu tüm Program Otoriteleri arasında ilk akredite olan kurum olarak yer almaktadır.

MFİB, 2003 yılında başladığı faaliyetlerini, 7 Haziran 2007 tarih ve 5671 Sayılı İstihdam ve Bütçe Esasları Kanunu ve 10 Ekim 2007 tarihli Personel Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir. 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili Kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereklerini yerine getirdiği ve ilgili uygulamaları gerçekleştirdiği için IQNet (Uluslararası Sertifikasyon Ağı Kuruluşu) ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından verilen TS ISO / IEC 27001 sertifikasını da 25 Mart 2011 tarihi itibariyle almaya hak kazanmıştır.

Temel İşlevlerimiz ise:

 • AB tarafından finanse edilen programlar çerçevesindeki tüm projelerin ihaleye çıkma, sözleşme yönetimi, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması, 
 • AB tarafından finanse edilen projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasına faydalanıcı kurum ve yüklenici ile birlikte aktif katılım, 
 • Proje uygulama safhasında sözleşmeden doğan tüm operasyonları yönetmek,
 • Projelerin ihale ve sözleşme aşamalarını belirlenmiş süreler zarfında yürüterek AB fonlarının fiili kullanımının sağlanması, 
 • CFCU Akademi aracılığı ile uzmanlaşmış danışmanlık eğitim kapasitesi geliştirmek ve bu amaçla gerekli dokümantasyonu sağlamak.
 • Kurumun hâlihazırda elde edinmiş olduğu bilgi birikimine sonraki projelere kolaylık sağlayacak planlamalar yoluyla işlerlik kazandırmak.

Misyonumuz

MFİB yönetimindeki fonların gerektirdiği uluslararası stratejik iş birliği hedeflerine ulaşmak ve azami kamusal değer sağlamak için:

 • Belirlenmiş ulusal/uluslararası finansman kuralları çerçevesinde projelerin, ihale, sözleşme yönetimi, izleme, ödeme, muhasebe ve finansal raporlama işlemlerini en verimli şekilde yürüterek kamu proje yönetim ekosisteminin etkinliğine katkıda bulunmak 
 • Kamu proje yönetimi alanındaki kurumsal bilgi birikimi ve tecrübeleri eğitim ve danışmanlık yoluyla yaygınlaştırarak kamuda iyi yönetişim uygulamalarına destek olmak.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası fonların yönetiminde mükemmelliği tanımlayan ve kamusal değeri en üst düzeye çıkaran, yenilikçi, güvenilir ve lider bir kamu proje yönetimi kurumu olmak.

Temel Değerlerimiz

 • Tarafsızlık 
 • Şeffaflık 
 • Yenilikçilik 
 • İyi yönetişim 
 • Hesap Verebilirlik 
 • Sonuç Odaklılık
 • Saygınlık 
 • Güvenilirlik 
 • Standartlara Uygunluk 
 • Profesyonellik

Stratejik Amaçlarımız

 • AB ve diğer kamu fonlarının kullanımında azami kamu değerini sağlamak
 • Bir mükemmeliyet merkezi olarak proje temelli kamu yönetiminde iş birliklerini ve yetkinlikleri ilerletmek.
 • Uluslararası stratejik iş birliği programlarına daha fazla katılım yoluyla uzun vadeli kamu değeri oluşumuna katkı sağlamak.
 • Sürdürülebilir, etki odaklı ve verimli kamu proje yönetimi için kurumsal kapasite geliştirmek.