Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-VI) (CFCU/TR2016/DG/03/A1-01 EuropeAid/166483/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. 

Announcement Type: 
Genel Duyurular

Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-VI) (CFCU/TR2016/DG/03/A1-01 EuropeAid/166483/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

 

Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr

http://www.ab.gov.tr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

 

Ön teklif için son teslim tarihi 12 Kasım 2019 saat 17:00'dır.