Skip to main content

Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-VI) (CFCU/TR2016/DG/03/A1-01 EuropeAid/166483/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.