Ana içeriğe atla

Hibe Teklif Çağrıları ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Proje Nedir?

Proje, belirli bir zaman aralığında, tanımlı bir bütçe ile açıkça belirlenmiş hedefleri ortaya çıkarmak amacına yönelik bir faaliyetler dizisidir.

2. Bir proje fikrim var. Proje fikrimin desteklenmesi için ne yapmalıyım?

Birimimizin Sözleşme Makamı olduğu Hibe Programları ile ilgili duyurular ve detaylı bilgiler Birimimiz internet sayfasında (www.cfcu.gov.tr) yayınlanmaktadır.

İnternet sitemizde “İhale Arama” bölümünde yer alan,

- "Durumu" menüsünde: “Açık”;

- "Tipi" menüsünde: “Hibe”

bölümünü işaretlemeniz durumunda, şu an başvuru alınan Hibe Programlarının listesine ve her bir hibe programı için ayrı hazırlanan ve başvuru şartları, program amaçları vb. bilgileri içeren Hibe Başvuru Rehberi ile başvuru formlarına ulaşabilirsiniz.

 Birimimize herhangi bir Hibe Programı kapsamında sunulmamış olan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

3. Proje fikrim şu anda desteklenen Hibe Programlarının konu ve öncelikleri ile uyuşmuyor. Yine de projemin desteklenmesi mümkün olabilir mi?

Hali hazırda “Açık” olan Hibe Programlarının başvuru şartlarını sağlamayan projelere kaynak sağlanması mümkün olamamaktadır.

4. Açık olan bir Hibe Programına başvuru yapacağım. Başvurumu ne zaman yapmalıyım?

Başvurular ilgili Hibe Programı için hazırlanmış olan duyuru metninde yer alan son başvuru tarihine kadar iletilmelidir.

Başvurular posta ve kargo yoluyla iletilebilir veya elden teslim edilebilir.

5. Daha önce fonlanmış olan bir projenin başvuru formuna ya da bütçesine ulaşabilir miyim?

Birimimize yapılmış olan başvuruların veya Birimimizce daha önce kaynak sağlanmış olan projelerin başvuru formu ya da bütçesinin paylaşılması mümkün değildir.

6. Akademik çalışma için Biriminizce daha önce fonlanmış olan projelerin listesine ulaşmam gerekiyor. Bu bilgiye nereden ulaşabilirim?

Birimimizin Sözleşme Makamı olduğu Hibe Programlarının veri tabanı Birimimiz internet sayfasında (www.cfcu.gov.tr) yayınlanmaktadır. Veri tabanından arama yapmak istediğiniz şehir, program ve kuruluş adı gibi bilgileri girerek istediğiniz veri setine ulaşmanız mümkündür.

7. Proje başvuruları nasıl değerlendirilir?

Değerlendirme süreci, Sözleşme Makamı olarak MFİB'nin sorumluluğundadır ve her bir Hibe Programı için hazırlanan Hibe Başvuru Rehberide açıklanan aşamalar ve değerlendirme soruları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Başvurular her bir Hibe Programı kapsamında belirlenen bağımsız değerlendiricilerin muhtemel desteği ile yine her bir Hibe Program için oluşturulan Değerlendirme Komiteleri tarafından incelenir ve değerlendirilir.

Her bir değerlendirme aşaması sonucunda, başvurular ile ilgili kabul ya da red kararları (reddedilme gerekçeleri ile birlikte) proje sahiplerine yazılı olarak/e-posta ile bildirilir.

Gizlilik ve Tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda başvuruların değerlendirilmesi sırasında başvuru sahipleri ile yüz yüze ya da telefon ile görüşme yapılamamaktadır. Aynı ilkeler doğrultusunda, süreç boyunca başvurular özelindesorular da cevaplanmamaktadır.

8. Mantıksal Çerçeveyi nasıl doldurabiliriz?

Mantıksal Çerçeve, her bir Programı için hazırlanan başvuru formları arasında yer alan formata uygun olarak doldurulmalıdır. Hazırlanacak belgenin uzunluğu konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Mantıksal Çerçevenin ilk olarak hazırlanması tavsiye edilir.

Daha fazla bilgi için, projenizi hazırlamadan önce, “Proje Döngüsü Yönetimi Esasları” belgesinin yer aldığı bağlantıya göz atınız:

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf

9. EuropeAid ID nedir? Proje başvurusu yapabilmek için PADOR’a kayıt olmak zorunlu mudur?

EuropeAid ID, PADOR sistemine kayıtlı olan kuruluşlara verilen bir referans numarasıdır. Birimimizin Sözleşme Makamı olduğu Teklif Çağrılarına başvuru yapabilmek için PADOR’a kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

10. Başvurumuzun hazırlanması için dışardan destek alabilir miyiz / bir danışmanlık firmasıyla anlaşabilir miyiz?

Proje teklifinin hazırlanmasında dışarıdan yardım alma kararı başvuru sahiplerine aittir. Bununla birlikte, başvuru sahipleri projenin hazırlanmasından ve yönetilmesinden eş-başvuran(lar) ve bağlı kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumludur ve aracı kuruluş olarak hareket edemezler.

Buna ek olarak, sözleşmenin imzalanmasından önce ortaya çıkan maliyetler (bu tür danışmanlık maliyetleri de dahil olmak üzere) uygun olmayan maliyetlerdir ve proje bütçesine dahil edilemez.

11. Eş finansman nedir ?

Hibe projelerine verilen finansal destek aslında bir tür “koşullu” fondur. Amaç, program önceliklerine göre tasarlanmış bir projenin sonuçlarına ulaşabilmesi için proje bütçesinin belli bir oranının hibe katkısı olarak verilmesidir.

Her bir Hibe Programının özellikleri farklı olmakla beraber, projenin fonlanması halinde bütçenin belli bir bölümünün başvuru sahipleri tarafından karşılanması beklenebilir. Eş-finansman miktarı Başvuru Sahibi veya eş-başvuranın kendi kaynakları veya AB ve EDF bütçesi dışındaki bir kaynaktan sağlanmalıdır.