Ana içeriğe atla

Sürdürülebilirlik Komitemiz Kurulmuştur.

Birimimizde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutları bütüncül bir şekilde ele alacak şekilde kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri yürütülmeye başlamıştır.

Bu kapsamda Birimimizin sürdürülebilirlik stratejisini belirlemek, bu strateji çerçevesinde sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerine ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak ve sürdürülebilirlikle ilgili bütün konularda yönetime destek ve tavsiyede bulunmak üzere “MFİB Sürdürülebilirlik Komitesi” kurulmuştur.