“2016 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programına ait Finansman Anlaşmasına 4 numaralı değişikliğin yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan ekli Değişiklik Protokolünün onaylanmasına, 2

Announcement Type: 
General Announcements

“2016 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programına ait Finansman Anlaşmasına 4 numaralı değişikliğin yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan ekli Değişiklik Protokolünün onaylanmasına, 244 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince 30.12.2020  tarihinde karar verilmiştir.