Ana içeriğe atla

Türk Malı Belgesi

Avrupa Birliği Mevzuatı’na uyum süreci ve 21.06.2013 tarihli “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar altında imzalanan sözleşmelerde yer alan ve Türkiye’de üretilen ve/veya son hallerine Türkiye’de kavuşan ürünler için, sözleşme makamları tarafından 01.05.2013 tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi kabul edilecek olup, başka herhangi bir belge kabul edilmeyecektir. Türk Malı Belgesi örneğini ve bu belgeye dair ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz.

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=876&lst=DuyurularListesi