Ana içeriğe atla

Jean Monnet Genel Bilgiler

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinde toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları yakından takip edebilecek ve bu konularda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, AB tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılmasını ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayarak uygulanmaya başlanan Jean Monnet Burs Programının ilk iki dönemi (1990-2002 ve 2002-2006) Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmüştür. 2007-2008 akademik yılından itibaren ise Jean Monnet Burs Programı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve AB arasında imzalanan Finansman Anlaşmalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Jean Monnet Burs Programının hazırlık çalışmaları başlamaktadır. Burs Duyurusu ilanına çıkılmasından burs almaya hak kazanan adaylarla sözleşme imzalama aşamasına kadar tüm süreç Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun işbirliği ile yürütülmektedir.

Jean Monnet Burs Programının Lider Kuruluşu, Avrupa Birliği Başkanlığı olup Başkanlık bünyesinde bulunan Proje Uygulama Daire Başkanlığı Burs Programının teknik uygulama, yönetim ve sürdürülebilirliğinden sorumlu olan Uygulama Makamıdır.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında başvuru alma, değerlendirme sürecinin yönetimi, sözleşmeye bağlama ve ödeme süreçleri Merkezi Finans ve İhale Biriminin sorumluluğunda yürütülmektedir. Merkezi Finans ve İhale Birimi Burs Programının Sözleşme Makamı olup burs sözleşmesi, başvuru ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanmaktadır.

Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yukarıda sözü edilen ve aşağıda detaylandırılan tüm çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun onayı ile yürütmektedir.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında her akademik yıl için ayrı ayrı hazırlanan Burs Duyurusu paketi her yılın son çeyrek döneminde Birimimiz, AB Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Burs Programının internet adreslerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında alınan başvurular aşağıdaki değerlendirme süreçlerine tabidirler:

1. İdari Uygunluk Kontrolü Aşaması:

Burs Programına “kamu”, “özel” veya “üniversite” sektörlerinden başvurabilecek adayların sunması gereken belgeler ve bu belgeler için Burs Duyurusunda sıralanan koşullar doğrultusunda sunulan tüm başvurular tek tek Değerlendirme Komitesi tarafından kontrol edilir. Herhangi bir belgenin eksik olması veya aranan koşulları sağlamaması durumunda başvuru elenebilmektedir.

İdari uygunluk kontrolü aşamasını başarıyla geçen adaylar e-posta yoluyla değerlendirme sürecinin 2. Aşaması olan “Yazılı Sınav”a davet edilir. Bu aşamada elenen adaylara da eleme nedenleri yine e-posta yoluyla bildirilir.

2. Yazılı Sınav:

Yazılı sınavda, adaylara Avrupa Birliği, AB-Türkiye ilişkileri ve başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı ile ilgili çeşitli sorular sorulabilmektedir. Bu sorulara ek olarak, yazılı sınav sırasında adayların, başvurmayı hedefledikleri akademik program ve bu programların başvuru esnasında belirttikleri AB müktesebat başlığı ile ilgisini anlatan kısa bir niyet mektubu yazmaları istenmektedir.

Yazılı sınav kağıtları, Avrupa Birliği, AB-Türkiye ilişkileri ve AB müktesebat başlıkları kapsamında uzman Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Değerlendirme Komitesi’nin hazırladığı cevap anahtarları doğrultusunda değerlendirilir. Daha sonra tüm bu değerlendirmeler Değerlendirme Komitesi tarafından kontrol edilir ve nihai halini alan sınav notları doğrultusunda puan sıralaması yapılarak her bir sektör için (kamu, üniversite ve özel)  “Asil” ve “Yedek” listeler oluşturulur.

Yazılı sınav değerlendirme aşaması neticesinde “Asil” ve “Yedek” listelerde yer alan adaylar e-posta yoluyla bilgilendirilir. Bu aşamada elenen adaylara da sınavda aldıkları puanlar yine e-posta yoluyla bildirilir.

3. Program Onayı ve Yerleştirme Süreci:

Öncelikle “Asil” listelerde yer alan adaylar değerlendirmenin bir sonraki aşaması olan “Program Onay ve Yerleştirme” sürecine davet edilir. “Yedek” listelerde yer alan adaylar ise, asil listelerde yer alan adayların burstan feragat etmeleri durumunda sıralı olarak davet edilirler.

Burs almaya hak kazanan adaylardan yerleştirme sürecinin tamamlanabilmesi adına “Program Onay Formu” ve “Koşulsuz Kabul mektupları” istenmektedir.

Adaylar, başvuru ve değerlendirme süreci devam ederken akademik çalışma yapmak istedikleri AB üyesi ülkeleri ve kurumları belirlemelidir. Akademik programlardan koşulsuz kabul mektuplarını almak tamamen adayların kendi sorumluluğundadır. Akademik çalışmalar en az 3 ay en fazla 12 ay süreli olabilir.

Bu süreçte ayrıca adayın programının ders içeriği/araştırma-tez başlıkları ile başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığının uyumu Burs Programının Uygulama Makamı olan AB Başkanlığınca kontrol edilmektedir. Akademik programları AB Başkanlığınca onaylanan adaylar sözleşme imzalama aşamasına davet edilir.

4. Sözleşme İmzalaması:

Bursiyerler ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanacak sözleşmelerin hazırlanması Burs Duyurusunda belirtilen sözleşme belgelerinin iletilmesinin ardından gerçekleşir. Gerekli onayların alınmasının ardından bursiyerler sözleşme imzalamak için davet edilir. Sözleşmenin tüm taraflarca imzalanmasının ardından ödeme süreçleri başlar.

Bursiyerler seçtikleri akademik program ile uyumlu olarak sözleşmelerin uygulanmasından ve çalışmalarını başarı ile tamamlamaktan sorumludur.