Ana içeriğe atla

Görünürlük Kuralları

Yüklenici, Avrupa Birliği’nin programı finanse ettiği gerçeğinin tanıtımı için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Buna ek olarak, Yüklenici, Avrupa Birliği’nin finansmanının veya eş finansmanının görünürlüğünü temin etmek için gerekli önlemleri almalıdır. Bu önlemler, Avrupa Komisyonu’nun düzenlediği ve https://fpi.ec.europa.eu/system/files/2022-08/Communicating%20and%20raising%20EU%20visibility%20-%20Guidance%20for%20external%20actions%20-%20July%202022_0.pdf  linkinde yayınladığı dış yardım operasyonları görünürlük kuralları ile uyumlu olmalıdır.

Bu program altında uygulanan bütün projeler/sözleşmeler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından https://www.eeas.europa.eu/delegations/t%C3%BCrkiye/g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCk-rehberleri_tr?s=230 linkinde yayınlanan Türkiye’deki Avrupa Komisyonu Projeleri için Görünürlük Rehberi ile uyumlu olmalıdır.

Bütün iletişim ve görünürlük aktiviteleri Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile yakın işbirliği içerisinde yürütülmelidir. MFİB, görünürlükle ilgili materyalleri gözden geçirme ve onaylama bakımından temel makamdır. Herhangi bir bilgi paylaşımı, iletişim ya da görünürlük materyalleriyle ilgili bir işlem ya da aktivite gerçekleştirmeden önce MFİB’in yazılı onayına başvurulmalıdır.

AB-Türkiye işbirliği logosuna şu metin eşlik etmelidir: “Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir.”

İster bilgilendirme materyallerinde AB-Türkiye işbirliği logosu şeklinde kullanılsın, ister ayrı olarak organizasyonlarda kullanılsın, AB ve Türkiye bayrağı gerek boyut gerekse görünürlük anlamında diğer logolara ve bayraklara kıyasen en az iki katı belirginliğe sahip olmalı ve Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri için İletişim ve Görünürlük Kılavuzu hükümleri gereğince, tüm materyallerin üzerinde ve organizasyonlarda bulunmalıdır.

Faydalanıcı kuruluş ve MFİB logoları AB – Türkiye işbirliği logosundan açıkça ayrı bir şekilde ve bu logonun en fazla yarısı kadar büyüklükte olmalıdırlar. Bu logolara herhangi bir metin eşlik etmemelidir. MFİB ve Faydalanıcı kuruluş logoları sırasıyla sol alt ve sağ alt köşelerde bulunmalıdır. Yüklenici kurumun logosu bu logolarla aynı ebatta ve bunların ortasında yer alacaktır. Eğer yüklenici bir konsorsiyumdan oluşuyorsa sadece konsorsiyum liderinin logosu görünecektir.

Yüklenici tarafından, hangi şekilde ve internet dahil hangi ortamda olursa olsun yapılan yayınların hepsinde “Bu doküman Avrupa Birliği finansal yardımıyla oluşturulmuştur” ibaresi ya da benzeri yer almalıdır. Buna ek olarak Yüklenici tarafından üretilen benzeri bir doküman veya yayının arka sayfası da “Bu yayının içeriğinden sadece Yüklenici/Yazar adı/Uygulayıcı Birim sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” Şeklindeki feragat yazısı bulunmalıdır.

Guidance Note on Visibility: CFCU