Ana içeriğe atla

Sözleşme

Sözleşme

Sözleşme

Sözleşme Departmanı Birim Başkanlığına doğrudan bağlı bir Başkan Yardımcılığı ile temsil edilmekte olup; bünyesinde 6 bölüm bulunmaktadır. Eşleştirme, Hibe, İhale, İletişim&Raporlama, Proje Yönetimi ve Programlama Destek Bölümleri, bahsedilen 6 bölümü oluşturmaktadır.

Eşleştirme

Sözleşme Departmanının bir parçası olan Eşleştirme Bölümü, Eşleştirme Fişlerinin hazırlanması, adaylar arasından uygun eşleştirme ortaklarının seçilmesi için gerekli sürecin yürütülmesi, sözleşmenin hazırlanması ve uygulanması döngüsündeki hususlardan sorumludur.

Hibe

Hibe Bölümü, belirli aktivitelerin gerçekleştirilmesi veya bir programın uygulanması amacıyla bir veya daha fazla yararlanıcıya belirli koşulların karşılanması suretiyle Avrupa Komisyonu tarafından şartlı bağış yolu ile sağlanan Hibe ve Doğrudan Hibe finansal katkıların yönetiminden sorumludur.

İhale

İhale Bölümü, AB tarafından finanse edilen programların Hizmet, Tedarik ve Yapım işlerine ilişkin ihale ve sözleşme imzası süreçlerinden sorumlu bölümdür.

İletişim ve Raporlama

İletişim ve Raporlama Bölümü’nün temel görevleri, diğer aktör ve paydaşlarla olan iletişimi sürdürme ve güçlendirme, Birimimizin faaliyetlerini görünürlüğünü ve bilinirliğini artıracak şekilde yönetme ve birim içi iletişimi güçlü tutarak Birimin iletişime yönelik kurumsal farkındalığının artırılması yönünde faaliyetlerde bulunma olarak özetlenebilir.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi (PM) Bölümü, sözleşmelerin uygulanması sırasında Sözleşme Makamı'nı temsil eder ve Hizmet, Tedarik ve Yapım işi sözleşmelerinin sözleşme koşullarına uygun olarak sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Programlama Destek

Programlama destek bölümü, Birimimizin yirmi yıl süresince Sözleşme Makamı olarak edindiği deneyimi ve uzmanlığı, program ve proje tasarımlarına aktarmak için hazırlık ve planlama faaliyetlerinde görev almaktadır.