Ana içeriğe atla

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), MFİB’nin kendine özgü ve hassas bilgi ve belge akışını yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı hassas ve gizli bilginin korunmasıdır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve belge üzerinde faaliyet sürecini ve bilgi teknolojileri sistemlerini kapsar. MFİB bünyesinde bilgi güvenliğine dair hazırlanan tüm politika, prosedür, süreç, talimat ve standartlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dikkate alınır.

ISO 27001:2017 Standardı rehberliğinde BGYS, bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlar ve yetkisiz erişime karşı korur. MFİB, kurum genelinde güvenlik bilincinin başarılı bir şekilde oluşturulması ve tüm personelin katkısı ile BGYS ‘nin amaçlarını yerine getirir. Buna göre, gerekli politika ve prosedürlere bağlılık tüm çalışanların yükümlülüğüdür. Ayrıca, BGYS, belirli rollere ve çalışma gruplarına atanan personel tarafından görevlerin yürütülmesi yoluyla uygulanır.

Uygun bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle, bu tür bir güvenlik sürecini yürütmek özenli bir çalışma, azami dikkat ve sürekli iyileştirme gerektirir. MFİB, görevlerini bu anlayışla yerine getirmeye kararlıdır.