Ana içeriğe atla

Vergi Muafiyeti

VERGİ MUAFİYETİ

 

ÇERÇEVE ANLAŞMALAR

 

1- IPA Çerçeve Anlaşması
 

 

BAŞVURU

 

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Konsolide 1 sıra no’lu IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’ne göre, AT yüklenicileri, Bilgi Formu’nu doldurduktan sonra ilgili belgeler ile birlikte, KDV İstisna Sertifikası almak üzere aşağıda belirtilen makamlara başvurmalıdır:
 

a) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için ikametgâhı, tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan illerde (EK-2/a) bulunanlardan imzaladıkları AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 3 (üç) milyon Türk Lirasından (3 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na (İstanbul’da yerleşik AT Yüklenicileri İstanbul’da kurulu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın mükellefi iseler buraya, değilseler İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na), AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 3 (üç) milyon Türk Lirasından fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na,

b) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için ikametgâhı, tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olmayan 52 ilden (EK-2/b) herhangi birinde bulunanlardan imzaladıkları AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Türk Lirasından (1 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar o ildeki Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne, AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Türk Lirasından fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na, başvuracaktır.
c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve/veya Türkiye’de ikamet etmeyen gerçek kişi AT Yüklenicileri (yerleşik eşleştirme danışmanları dâhil) ile Türkiye’de işyeri veya sabit yerleri olmayan tüzel kişi AT Yüklenicileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuracaklardır.
 

KDV Muafiyet Sürecine İlişkin Akış Şemaları

 

AB MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ