Ana içeriğe atla

Etik Komisyonu

“5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ‘in 29. maddesi gereğince Birimimiz Etik Komisyonu 29 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuştur.

Komisyon 1 başkan ve 4 üyeden oluşmaktadır.

Komisyonun üyelerinin Birimde görev yaptıkları süre boyunca görevlerine devam etmesi hususu geçerlidir.

Komisyonun sekretarya işleri 1 adet Birim personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

Etik Komisyonu’nun görevleri:

  • Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
  • 25 – 31 Mayıs Etik Haftası kapsamında etik farkındalığı artırma faaliyetleri yapmak,
  • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,
  • Etik uygulamaları değerlendirmek,”