“2016 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programına ait Finansman Anlaşmasına 3 numaralı değişikliğin yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan ekli Anlaşmanın onaylanmasına, 244 Sayılı Kan

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“2016 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programına ait Finansman Anlaşmasına 3 numaralı değişikliğin yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan ekli Anlaşmanın onaylanmasına, 244 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince 11.12.2020  tarihinde karar verilmiştir.