2021-2022 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı başvuruları ile bilgilendirmeler resmi yazı (Başvuru Formunda belirtilen ev adresine) ve e-posta (Adayın kendisine) yolu ile yapılmıştır.

Announcement Type: 
General Announcements

2021-2022 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı başvuruları ile bilgilendirmeler resmi yazı (Başvuru Formunda belirtilen ev adresine) ve e-posta (Adayın kendisine) yolu ile yapılmıştır.