Skip to main content

“Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” (TR2014/DG/04/A1-03 - EuropeAid/139071/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

“Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” (TR2014/DG/04/A1-03 - EuropeAid/139071/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

“Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” (TR2014/DG/04/A1-03 - EuropeAid/139071/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

 

Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr

http://www.ab.gov.tr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

 

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 6 Ekim 2017 saat 17:00'dır.