Bulunan 1019 kayıt içerisinden 91 - 105 arasındakiler gösteriliyor

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog İçin Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (16.04.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 1.000.000,00

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi

Durumu: Kapalı (29.11.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 2.000.000,00

Kamu ve STK'lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı

Durumu: Kapalı (06.10.2017 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hibe
Bütçe: EUR 2.500.000,00

Seçilmiş ve Atanmış Yerel İdare Yetkilileri Arasında Etik Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Teknik Destek

Durumu: Kapalı (04.07.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 1.800.000,00

Yerel STK'lar Hibe Programı

Durumu: Kapalı (18.08.2017 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hibe
Bütçe: EUR 1.750.000,00

Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirmenin Uygulanması için Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (04.05.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 2.890.000,00

İstatistikte Yeni Devir Programı için Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (08.06.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 1.500.000,00

AB - Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün İnşaat İşleri için Müşavirlik Hizmetleri

Durumu: Kapalı (25.05.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 700.000,00

AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konularında Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin Farkındalığının Arttırılması için Teknik Destek

Durumu: Kapalı (06.10.2017 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 800.000,00

Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Teknik Destek Projesi

Durumu: Kapalı (03.07.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 4.500.000,00

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (18.09.2017 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 2.000.000,00

Kamu Düzeni ve Toplumsal Olayların Yönetiminde Jandarma Genel Komutanlığı’nın Kurumsal Kapasitenin Artırılması İçin İnşaat İşleri

Durumu: Kapalı (14.04.2017 - 12:00'dan beri)
Tipi: Yapım İşleri

AB - Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü için Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (27.04.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 5.000.000,00

Sahil Güvenlik Komutanlığının Düzensiz Göç ve Organize Suçla Mücadele Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Tedarik

Durumu: Kapalı (03.12.2018 - 12:00'dan beri)
Tipi: Mal Alımı

Türkiye'deki IPARD II Programı Kapsamında Danışmanlık Servislerinin Kapasitesinin Arttırımına Yönelik Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (23.03.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 1.025.100,00

Sayfalar