Bulunan 1019 kayıt içerisinden 46 - 60 arasındakiler gösteriliyor

Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifinin Uygulanması Konusunda AB ile Uyum Sağlanmasına Yönelik Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (06.07.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 523.000,00

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı

Durumu: Kapalı (05.06.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hibe
Bütçe: EUR 2.500.000,00

Yumrulu Deri Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi için Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (20.07.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 747.500,00

Türk Hanehalkı Gelir ve Tüketim Anketinin Oluşturulması için Teknik Destek

Durumu: Kapalı (11.07.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 1.000.000,00

Sivil Toplum Destek Programı – II

Durumu: Kapalı (08.05.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hibe
Bütçe: EUR 3.000.000,00

Gaziantep’te Karbon Salınımını Ağaçlandırma Yoluyla Azaltma Projesi İçin “Zeytin Fidanı” Alımı

Durumu: Kapalı (06.04.2018 - 09:00'dan beri)
Tipi: Mal Alımı
Doküman(lar):

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (10.07.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 2.395.000,00

MFİB Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek

Durumu: Kapalı (27.08.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 2.000.000,00

Kamu Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi

Durumu: Kapalı (29.06.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 1.875.000,00

Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı

Durumu: Kapalı (10.04.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hibe
Bütçe: EUR 2.000.000,00

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Departmanlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (01.06.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 2.700.000,00

AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü için Mal Alımı

Durumu: Kapalı (12.11.2018 - 12:00'dan beri)
Tipi: Mal Alımı

Yasal Çerçevenin İyileştirilmesi ve Dernekler Dairesi Başkanlığının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Durumu: Ön Duyuru
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 2.000.000,00
Doküman(lar):

Makina Sektöründe Avrupa Birliği Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması için Teknik Yardım

Durumu: Kapalı (06.07.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hizmet Alımı
Bütçe: EUR 890.000,00

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı

Durumu: Kapalı (23.03.2018 - 17:00'dan beri)
Tipi: Hibe
Bütçe: EUR 2.600.000,00

Sayfalar