“Türkiye Cumhuriyeti adına 15.01.2020  tarihinde imzalanan ekli  “2016  Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programı ” için 2 numaralı  değişikliğin notalarla birlikte onaylanmasına; 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince 06.02

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye Cumhuriyeti adına 15.01.2020  tarihinde imzalanan ekli  “2016  Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programı ” için 2 numaralı  değişikliğin notalarla birlikte onaylanmasına; 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince 06.02.2020  tarihinde karar verilmiştir.