“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 30.10.2019  tarihinde imzalanan  “2018  Yılı Türkiye için Yıllık Eylem Programı ” için Finansman Anlaşmasının notalarla birlikte onaylanması; 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince 28.11.2

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 30.10.2019  tarihinde imzalanan  “2018  Yılı Türkiye için Yıllık Eylem Programı ” için Finansman Anlaşmasının notalarla birlikte onaylanması; 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince 28.11.2019 tarihinde karar verilmiştir. İlgili  Eylem Programı 02.12.2019 tarihinde  yürürlüğe girmiştir.”