“Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-VI) (TR2016/DG/03/A1-01 EuropeAid/166483/ID/ACT/TR)” kapsamında Açıklamalar yayınlanmıştır. 

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-VI) (TR2016/DG/03/A1-01 EuropeAid/166483/ID/ACT/TR)” kapsamında Açıklamalar yayınlanmıştır.

 

Dokümanlar: