“Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı-VI (CSD-VI) (TR2016/DG/03/A1-01 EuropeAid/166483/ID/ACT/TR)” kapsamında düzenlenecek olan bilgilendirme günleri ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.  

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı-VI (CSD-VI) (TR2016/DG/03/A1-01 EuropeAid/166483/ID/ACT/TR)” kapsamında düzenlenecek olan bilgilendirme günleri ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

 

 

Dokümanlar: