“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V) Hibe Programı” (TR2015/DG/01/A5-02 EuropeAid/139354/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşların listesi yayımlanmıştır.

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V) Hibe Programı” (TR2015/DG/01/A5-02 EuropeAid/139354/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşların listesi yayımlanmıştır.

Dokümanlar: