“Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı”  (TR/2014/DG/01/A1-02 - EuropeAid/158874/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşların listesi yayımlanmıştır.  

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı”  (TR/2014/DG/01/A1-02 - EuropeAid/158874/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşların listesi yayımlanmıştır.

 

 

Dokümanlar: