“Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı” (CFCU/TR2014/DG/04/A3-02 EuropeAid/159328/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşların listesi yayımlanmıştır.

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı” (CFCU/TR2014/DG/04/A3-02 EuropeAid/159328/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşların listesi yayımlanmıştır.

Dokümanlar: