“Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı”  (TR2014/DG/04/A1-03 - EuropeAid/139071/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşların güncel listesi yayımlanmıştır. 

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı”  (TR2014/DG/04/A1-03 - EuropeAid/139071/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşların güncel listesi yayımlanmıştır. 

Dokümanlar: