Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 21/12/2015 tarihinde imzalanan “2014 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programı” için özel koşullar içeren “Finansman Anlaşmasına 2 Numaralı Değişikliğin” notlarla birlikte onaylanması, Dışişleri Ba

Announcement Type: 
Genel Duyurular

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 21/12/2015 tarihinde imzalanan “2014 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programı” için özel koşullar içeren “Finansman Anlaşmasına 2 Numaralı Değişikliğin” notlarla birlikte onaylanması, Dışişleri Bakanlığı’nın 22/05/2018 tarihli ve 13838134 sayılı yazısı üzerine; Bakanlar Kurulunca 04/06/2018  tarihinde kararlaştırılmıştır.-