Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 13/08/2012 tarihinde imzalanan “2011 IPA I Kısım II  Programı” Finansman Anlaşmasına Ek 2 numaralı  değişikliğin notlarla birlikte onaylanması, Dışişleri Bakanlığı’nın 10/04/2018 tarihli ve 1366661

Announcement Type: 
Genel Duyurular

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 13/08/2012 tarihinde imzalanan “2011 IPA I Kısım II  Programı” Finansman Anlaşmasına Ek 2 numaralı  değişikliğin notlarla birlikte onaylanması, Dışişleri Bakanlığı’nın 10/04/2018 tarihli ve 13666616 sayılı yazısı üzerine; Bakanlar Kurulunca 30/04/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.