“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V)” Hibe Programı kapsamında Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V)” Hibe Programı kapsamında Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir.

“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V)” kapsamında Teklif Çağrısına çıkılan Hibe Programına sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi için Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. İlgililerin hibe programına ilişkin aşağıda yer alan bağımsız değerlendirici ilanını ve sunulması gereken belgeleri incelemeleri önem arz etmektedir.