Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı (CFCU/TR2015/DG/01/A6-02 EuropeAid/159785/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Announcement Type: 
Genel Duyurular

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı (CFCU/TR2015/DG/01/A6-02 EuropeAid/159785/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr

http://www.ab.gov.tr

http://www.tobb.org.tr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

 

Ön teklif için son teslim tarihi 5 Haziran 2018 saat 17:00'dır.