Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı (TTGS) (CFCU/ TR2014/DG/01/A1-02 EuropeAid/158874/ID/ACT/TR)”  kapsamında yayımlanmış olan “Guidelines for Grant Applicants” dokümanının resmi olmayan Türkçe çevirisi yayımlanmıştır.  

Announcement Type: 
Genel Duyurular

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı (TTGS) (CFCU/ TR2014/DG/01/A1-02 EuropeAid/158874/ID/ACT/TR)”  kapsamında yayımlanmış olan “Guidelines for Grant Applicants” dokümanının resmi olmayan Türkçe çevirisi yayımlanmıştır. 

 

Dokümanlar: