“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – V Hibe Programı (TR2015/DG/01/A5-02 EuropeAid/139354/ID/ACT/TR)” kapsamında düzenlenecek olan bilgilendirme günleri ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – V Hibe Programı (TR2015/DG/01/A5-02 EuropeAid/139354/ID/ACT/TR)” kapsamında düzenlenecek olan bilgilendirme günleri ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

Dokümanlar: