“Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı (TR2014/DG/04/A1-03 - EuropeAid/139071/ID/ACT/TR)” kapsamında Brüksel’de düzenlenecek olan bilgilendirme günü ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı (TR2014/DG/04/A1-03 - EuropeAid/139071/ID/ACT/TR)” kapsamında Brüksel’de düzenlenecek olan bilgilendirme günü ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

Dokümanlar: