“Yerel STK’lar Hibe Programı”  (TR2014/DG/04/A1-04 - EuropeAid/139044/ID/ACT/TR) kapsamında Düzeltme yayınlanmıştır.

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Yerel STK’lar Hibe Programı”  (TR2014/DG/04/A1-04 - EuropeAid/139044/ID/ACT/TR) kapsamında Düzeltme yayınlanmıştır.

Dokümanlar: