“Yerel STK’lar Hibe Programı” ve “Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında yayımlanmış olan Hibe Teklif Çağrıları için düzenlenecek ulusal seminerler ile ilgili 03.07.2017 tarihli duyuru g

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Yerel STK’lar Hibe Programı” ve “Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında yayımlanmış olan Hibe Teklif Çağrıları için düzenlenecek ulusal seminerler ile ilgili 03.07.2017 tarihli duyuru güncellenmiştir.