“Yerel STK’lar Hibe Programı” ve “Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında yayımlanmış olan Hibe Teklif Çağrıları için düzenlenecek bilgilendirme günleri ile ilgili 03.07.2017 tarihli duyu

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Yerel STK’lar Hibe Programı” ve “Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında yayımlanmış olan Hibe Teklif Çağrıları için düzenlenecek bilgilendirme günleri ile ilgili 03.07.2017 tarihli duyuru güncellenmiştir.