“Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” (CFCU/TR2013/0327.05.01-02 - EuropeAid/138406/ID/ACT/TR) kapsamında Açıklamalar yayımlanmıştır.

Announcement Type: 
Genel Duyurular

“Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” (CFCU/TR2013/0327.05.01-02 - EuropeAid/138406/ID/ACT/TR) kapsamında Açıklamalar yayımlanmıştır.

Dokümanlar: