Türkiye' de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı (CFCU/TR2013/0327.05.01-02 - EuropeAid/138406/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Announcement Type: 
Genel Duyurular

Türkiye' de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı (CFCU/TR2013/0327.05.01-02 - EuropeAid/138406/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr

http://www.csb.gov.tr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 14 Kasım 2016 saat 17:00'dır.