“2019-2020 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı” (TR2016/DG/04/A1-02) kapsamında yayımlanan Açıklamalar belgesinin gayriresmi Türkçe çevirisi yayımlanmıştır.

Announcement Type: 
General Announcements

“2019-2020 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı” (TR2016/DG/04/A1-02) kapsamında yayımlanan Açıklamalar belgesinin gayriresmi Türkçe çevirisi yayımlanmıştır.

Attached Files: