Independent Assessors will be recruited under the scope of the “Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey Grant Scheme (CSD-V)”.

Announcement Type: 
General Announcements

Independent Assessors will be recruited under the scope of the “Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey Grant Scheme (CSD-V)”.

“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V)” kapsamında Teklif Çağrısına çıkılan Hibe Programına sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi için Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. İlgililerin hibe programına ilişkin aşağıda yer alan bağımsız değerlendirici ilanını ve sunulması gereken belgeleri incelemeleri önem arz etmektedir.