Independent Assessors will be recruited under the scope of the “Civil Society Support Programme - II”.

Announcement Type: 
General Announcements

Independent Assessors will be recruited under the scope of the “Civil Society Support Programme - II”.

Sivil Toplum Destek Programı II kapsamında Teklif Çağrısına çıkılan Hibe Programına sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi için Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. İlgililerin programa ilişkin aşağıda yer alan bağımsız değerlendirici ilanını ve sunulması gereken belgeleri incelemeleri önem arz etmektedir.